Weer

Wys weerstoestande en voorspellings

'n klein program waarmee jy die huidige weerstoestande vir jou stad, of enige plek ter wêreld, kan monitor.

Dit bied toegang tot gedetailleerde voorspellings, tot 7 dae, met uurlikse besonderhede vir die huidige en volgende dag, deur gebruik te maak van verskeie internet dienste.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21 September 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.