Наблюдение на системата

Наблюдение и управление на системните ресурси

„Наблюдение на системата“ е програма за наблюдаване на процесите и системата. Притежава привлекателен и лесен за работа интерфейс.

„Наблюдение на системата“ може да ви помогне да разберете кои програми използват процесора или паметта, може да управлявате работещите процеси, да ги спирате, както и да променяте състоянието или приоритета им.

Разделът „Ресурси“ дава общ изглед какво се случва с вашия компютър. Показва информация за мрежата, паметта и натоварването на процесора.

Get involved

Explore the interface

Процеси
Ресурси
Файлови системи

Get to know us

More Information