Журнали

Визуализация на журналите на събитията в системата

Можете да преглеждате журналните съобщения от systemd, да ги филтрирате и подреждате по атрибути и категории.

Можете да търсите по израз и да разглеждате детайлната информация за събитие като го натиснете.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.34.0 released on 10 септември 2019 г..

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.