Файлове

Достъп и управление на файлове

„Файлове“, известно още като Наутилус (Nautilus) е стандартният мениджър на файлове в работната среда GNOME. Той предоставя лесен и интегриран в средата начин за управление на файловете и преглед на файловата система.

Наутилус предоставя основните и допълнителни функции на файлов мениджър. С тази програма можете да търсите и управлявате файлове и папки — както локално, така и по мрежата, да четете и записвате данни върху външни носители, да изпълнявате скриптове и да стартирате приложения. Наутилус разполага с три изгледа — решетка с икони, списък с икони и дървовиден. Тази програма може да се обогатява със скриптове и разширения.

Get involved

Explore the interface

Изглед като плочки
Изглед като списък
Търсене
Други местоположения

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17 септември 2021 г..

App is translated

This app is available in your language.