Управление на програмите

Програма за управление на програмите в GNOME

С тази програма можете да търсите и инсталирате нови приложения и системни разширения, както и да премахвате вече инсталираните приложения.

Програмата показва на преден план избрани и популярни приложения, като за всяко може да се види описание и няколко снимки. Приложенията може да бъдат намерени чрез преглеждане на категоризирания списък или чрез търсене. Освен това, програмата може да обновява системата без връзка с мрежата.

Get involved

Explore the interface

Преглед
Подробности
Подробности
Инсталирани
Обновления
Обновления
Подробности за обновлението

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17 септември 2021 г..

App is translated

This app is available in your language.