Анализатор на ползването на диска

Проверка на размерите на папките и свободното пространство на диска

Лесно за употреба приложение за преглед на използваното дисково пространство.

С „Анализатора на ползването на диска“ може да преглеждате папки, устройства и регистрации онлайн. Програмата има графично и дървовидно представяния на използваното дисково пространство на всяка папка, което спомага да откриете къде то се губи.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21 септември 2021 г..

App is translated

This app is available in your language.