Окото на GNOME

Преглед и завъртане на изображения

„Окото на GNOME“ (eog) е официалното приложение за преглед на изображения в работната среда GNOME. То е интегрирано с облика за GTK+ на GNOME и поддържа разнообразни формати за преглед на изображения и галерии.

Също така „Окото на GNOME“ (eog) има възможност за прожекции на цял екран и задаване на изображенията за фон на работния плот. Мета данните в изображенията от цифровите фотоапарати се използват за завъртане в подходящата посока — вертикална или хоризонтална.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 18 септември 2021 г..

App is translated

This app is available in your language.