Сканиране на документи

Създаване на цифров дубликат на снимки и документи

Много лесен способ за сканиране на текст и изображения. Може да изрязвате ненужното и да завъртате документите. Може да печататe, изнасяте към pdf или други формати за изображения.

Тази програма ползва SANE за поддръжката на повечето скенери.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.5 released on 22 септември 2021 г..

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.