GNOME Monitor Sistema

Pregled i upravljanje resursima sistema

Sistem monitor je pregled procesa i sistem monitor sa atraktivnim, lako koristecim interfejsom.

Sistem monitor vam mozi pomoći da pronađete aplikacije koje koriste procesor ili memoriju vaseg računara, može upravljati pokrenutim aplikacijama, nasilno prekinuti aplikacije koje ne reaguju, ili promijeniti stanje ili prioritet postojecih procesa.

Grafikoni funkcije resursa prikazuju brzi pregled sta se desava sa vasim računarom, prikazujući nedavno korištenje mreže, memorije i procesora.

Get involved

Explore the interface

Process list view
Resources overview
File Systems view

Get to know us

More Information