GNOME Calculator

Obavi aritmetičke, naučne ili finansijske proračune

GNOME kalkulator je aplikacija koja riješava matematičke jednačine.Iako je ispočetka bio jednostavan kalkulator sa osnovnim aritmetičkim operacijama,sada možete prebaciti i na napredni,financijski ili programerski mod i otkrijete mnogobrojne mogućnosti.

Napredni kalkulator podržava mnogo operacija ukljućujući:logaritam,faktorijel,trigonometrijske i ihiperbolne funkcije,modul podjela,kompleksne brojeve,biranje nasumičnih brojeva,primarna faktorizacija i pretvarač jedinica.

Financijski mod podržava nekoliko računanja,uključujući periodičnu kamatnu stopu,trenutnu i buduću vrijednost,duplo opadanje,pravac amortizacije i mnoge druge.

Programerski mod podržava konverziju između osnovne baze(binarna,oktalna,decimalna i heksadecimalna),boolovu algebru,jedne i dvije komplementacije,pretvarač slovo po slovo i više.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 30. april 2021..

App is translated

This app is available in your language.