GNOME Maps

Find places around the world

Karte vam daju brz pristup kartama cijelog svijeta.Omogućava vam da brzo nađete mjesto koje tražite , tražeći grad ili ulicu , ili da pronađe mjesto da sretnete priajtelja.

Karte koriste kolaboraticnu OpenStreetMap bazu podataka, napravljenu od strane stotinu hiljada ljudi širom svijeta.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 18. septembar 2021..

Sparsely translated

Only a small part of this app is available in your language.