Gnomovi programi

GNOME aplikacijski menadžer

Programi vam omogućavaju da nađete i instalirate nove aplikacije i sistemska proširenja i uklanjanje postojećih instaliranih aplikacija.

GNOME Softver prikazuje istaknute i popularne aplikacije s korisnim opisima i više snimki ekrana po aplikaciji. Aplikacije se mogu naći bilo kroz pregledavanje listi ili pretraživanjem. Također omogućava da izvršite ažuriranje sistema koristeći ažuriranje bez pristupa internet mreži.

Get involved

Explore the interface

Overview panel
Details panel
Details panel
Installed panel
Updates panel
Updates panel
The update details

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17. septembar 2021..

Sparsely translated

Only a small part of this app is available in your language.