Terminal

Koristi komandnu liniju

GNOME Terminal je imitator terminalne aplikacije za pristup UNIX shell oktuženje koje mogu biti korištene za pokretanje programa dostupne na sistemu.

Podržava nekoliko profila, više kartica i implementira nekoliko tipkovnih prečica.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.