Calculadora

Realitza càlculs aritmètics, científics o financers

El mode avançat permet moltes operacions, entre les quals: logaritmes, factorials, funcions trigonomètriques i hiperbòliques, divisió modular, nombres complexes, generació de nombres aleatoris, factorització a nombres primers i conversió d'unitats.

El mode financer permet realitzar una bona quantitat de càlculs, entre els quals: tipus d'interés periòdic, valors presents i futurs, depreciació doble decreixent i constant i molts altres més.

El mode de programació permet convertir entre bases habituals (binari, octal, decimal i hexadecimal), àlgebra booleana, complement a u o dos, conversió caràcter a caràcter i més.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Mode bàsic
Mode avançat
Mode financer
Mode de programació
Mode del teclat

Coneixeu-nos

Més informació

Més informació

Visiteu la pàgina d'ajuda en línia per a aquesta aplicació.

Versió més nova

Darrera versió 46.1 publicada el 6 de maig 2024.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.

Paraules clau

  • Calculadora
  • Calculator
  • Linux
  • Utility

Selecciona l'idioma