Calculadora

Realitzeu càlculs aritmètics, científics o financers

La Calculadora és una aplicació per a resoldre equacions matemàtiques. Tot i que a primer cop d'ull pot semblar una calculadora senzilla, podeu canviar al mode avançat, financer o de programació on descobrireu que pot realitzar una gran quantitat d'operacions.

El mode avançat permet moltes operacions, entre les quals s'inclouen: logaritmes, factorials, funcions trigonomètriques i hiperbòliques, divisió modular, nombres complexos, generació de nombres aleatoris, factorització a nombres primers i conversió d'unitats.

El mode financer permet realitzar una bona quantitat de càlculs, incloent-hi el tipus d'interès periòdic, valors presents i futurs, depreciació doble decreixent i constant, i molts altres més.

El mode de programació permet convertir entre bases habituals (binària, octal, decimal i hexadecimal), àlgebra booleana, complement a u o dos, conversió caràcter a caràcter i més.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Més informació

Visiteu la pàgina d'ajuda en línia per a aquesta aplicació.

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 45.0.2 publicada el 16 de set. 2023.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.

Keywords

 • Arithmetic
 • Aritmètic
 • Calculadora
 • Calculation
 • Calculator
 • Científic
 • Càlcul
 • Financer
 • Financial
 • Linux
 • Scientific
 • Utility

Select Language