Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 0.6.0 publicada el 20 de setembre de 2023.

No està traduïda

Aquesta aplicació no està disponible en el vostre idioma.

Keywords

  • BibTeX
  • Bibliography
  • Citations
  • Citing
  • LaTeX
  • Linux
  • Literature
  • Science
  • TeX