Connexions

Visualitza i utilitza altres escriptoris

El Connexions us permet connectar i utilitzar altres escriptoris. Aquesta pot ser una bona manera d'accedir al contingut o programari en un sistema operatiu d'escriptori diferent. També es pot utilitzar com a manera de donar suport als usuaris que puguin necessitar ajuda.

Es pot connectar a una sèrie de diferents sistemes operatius, incloent-hi escriptoris Linux i Windows. També podeu connectar a màquines virtuals.

El Connexions utilitza els protocols VNC i RDP àmpliament admesos, i un d'aquests ha d'estar habilitat a l'escriptori al qual voleu connectar.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 45.0 publicada el 16 de setembre de 2023.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.

Keywords

 • Access
 • Accés
 • Connections
 • Connexions
 • Desktop
 • Escriptori
 • Linux
 • Network
 • Rdp
 • Remot
 • Remote
 • RemoteAccess
 • Suport
 • Support
 • Utility
 • View
 • Visualitza
 • Vnc
 • Windows