Connexions

Visualitza i utilitza altres escriptoris

El Connexions us permet connectar i utilitzar altres escriptoris. Aquesta pot ser una bona manera d'accedir al contingut o programari en un sistema operatiu d'escriptori diferent. També es pot utilitzar com a manera de donar suport als usuaris que puguin necessitar ajuda.

Es pot connectar a una sèrie de diferents sistemes operatius, incloent-hi escriptoris Linux i Windows. També podeu connectar a màquines virtuals.

El Connexions utilitza els protocols VNC i RDP àmpliament admesos, i un d'aquests ha d'estar habilitat a l'escriptori al qual voleu connectar.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Versió més nova

Darrera versió 46.0 publicada el 18 de març 2024.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.

Paraules clau

  • Connections
  • Connexions
  • Linux
  • Network
  • RemoteAccess
  • Utility

Selecciona l'idioma