Contactes

Gestiona els contactes

El Contactes manté i organitza la informació dels vostres contactes. Podeu crear, editar, suprimir i enllaçar informació sobre els vostres contactes. El Contactes afig els detalls des de tots els orígens de manera que des d'un lloc centralitzat es poden gestionar els vostres contactes.

El Contactes també s'integra amb llibretes d'adreces en línia i enllaçarà automàticament els contactes des de diferents orígens en línia.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Contactes sense cap contacte
Contactes que tenen contactes definits
Contactes en mode de selecció
Vista de configuració del Contactes
Vista d'edició del Contactes

Coneixeu-nos

  • Mantenidor

    Niels De Graef

Més informació

Versió més nova

Darrera versió 46.0 publicada el 16 de març 2024.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.

Paraules clau

  • ContactManagement
  • Contactes
  • Contacts
  • Linux
  • Office

Selecciona l'idioma