Editor del dconf

Una eina gràfica per a editar la base de dades del dconf

L'editor del dconf és una eina que permet l'edició directa de la configuració de la base dades del dconf. Això és útil quan es desenvolupen aplicacions que usen aquestes configuracions.

L'edició directa de la vostra configuració és una característica avançada i pot causar que les aplicacions no funcionin correctament.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 45.0.1 publicada el 20 de setembre de 2023.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.

Keywords

  • Configuració
  • Configuration
  • Dconf Editor
  • Editor del dconf
  • Linux
  • Paràmetres
  • Settings
  • System