Secrets

Gestioneu les vostres contrasenyes

El Secrets és un gestor de contrasenyes que usa el format del KeePass v.4. S'integra perfectament amb l'escriptori GNOME i proporciona una interfície fàcil i simple per a la gestió de bases de dades de contrasenyes.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Password management
Safe unlocking
Safe creation

Coneixeu-nos

Més informació

Versió més nova

Darrera versió 9.3 publicada el 31 de març 2024.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.

Keywords

  • Linux
  • Secrets
  • Utility

Select Language