Wike

Search and read Wikipedia articles

Wike is a Wikipedia reader for the GNOME Desktop. Provides access to all the content of this online encyclopedia in a native application, with a simpler and distraction-free view of articles.

It supports more than 300 languages and integrates with desktop searches, providing suggestions that make it easier to find any content. Other features are: bookmarks with multiple lists, article table of contents, history, text searches and much more…

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 3.0.1 publicada el 23 de març 2024.

No està traduïda

Aquesta aplicació no està disponible en el vostre idioma.

Paraules clau

  • Linux
  • Network
  • Wike

Selecciona l'idioma