Tootle

Lightning fast client for Mastodon

Tootle is a GTK client for the world's largest, decentralized, microblogging platform, Mastodon. With the user experience in mind, it provides a clean, native interface that allows you to integrate Mastodon's social experience seamlessly with your desktop environment.

Mastodon is a free and open source microblogging platform similar to Twitter, but with user privacy and decentralization in mind. It is one of many protocols that interacts with the Fediverse of protocols like Pleroma, GNU Social, and others. The power of federated microblogging that Mastodon brings and the agility of Tootle creates a fantastic duo for all of your social media needs.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 1.0.0 publicada el 2 de febrer de 2021.

No està traduïda

Aquesta aplicació no està disponible en el vostre idioma.