Calculadora del GNOME

Realitza càlculs aritmètics, científics o financers

La Calculadora del GNOME és una aplicació per a resoldre equacions matemàtiques. Tot i que a primer cop d'ull pot semblar només una simple calculadora senzilla, podeu canviar al mode avançat, financer o de programació on descobrireu que pot realitzar una gran quantitat d'operacions.

El mode avançat permet moltes operacions, entre les quals: logaritmes, factorials, funcions trigonomètriques i hiperbòliques, divisió modular, nombres complexes, generació de nombres aleatoris, factorització a nombres primers i conversió d'unitats.

El mode financer permet realitzar una bona quantitat de càlculs, entre els quals: tipus d'interès periòdic, valors presents i futurs, depreciació doble decreixent i constant i molts altres més.

El mode de programació permet convertir entre bases habituals (binari, octal, decimal i hexadecimal), àlgebra booleana, complement a u o dos, conversió caràcter a caràcter i més.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Més informació

Visiteu la pàgina d'ajuda en línia per a aquesta aplicació.

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 40.1 publicada el 30 d’abril de 2021.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.