Secrets

Gestioneu les vostres contrasenyes

El Secrets és un gestor de contrasenyes que usa el format del KeePass v.4. S'integra perfectament amb l'escriptori GNOME i proporciona una interfície fàcil i simple per a la gestió de bases de dades de contrasenyes.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 7.3 publicada el 3 d’abril de 2023.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.