Analitzador de l'ús dels discs

Comprova la mida de les carpetes i l'espai disponible al disc

Una aplicació simple per a mantenir l'ús del disc i l'espai disponible sota control.

L'analitzador de l'ús dels discs pot escanejar carpetes específiques i comptes en línia. Proveeix un arbre i una representació gràfica mostrant la mida de cada carpeta, simplificant la identificació d'on es consumeix l'espai de disc.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Coneixeu-nos

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 44.0 publicada el 19 de març de 2023.

L'aplicació està traduïda

Aquesta aplicació està disponible en el vostre idioma.