Install fonts from online sources

Have you ever wanted to change the font in your terminal, but didn't want to go through the entire process of searching, downloading and installing a font? This simple to use and adaptive GTK application allows you to search and install fonts directly from Google Fonts' website! Want to contribute to the project as a translator? Join my project here: poeditor.com/join/project?hash=hfnXv8Iw4o For suggestions and bug fixes open an issue at github.com/GustavoPeredo/Font-Downloader/ or e-mail me at gustavomperedo@protonmail.com.

Involucreu-vos-hi

Exploreu la interfície

Més informació

Pàgina d'inici del projecte

Visiteu la pàgina web dedicada a aquest projecte.

Versió més nova

Darrera versió 8.0.0 publicada el 29 d’agost de 2021.

No està traduïda

Aquesta aplicació no està disponible en el vostre idioma.