Citations

Manage your bibliography

Manage your bibliographies using the BibTeX format.

Zapojte se

Prozkoumejte uživatelské rozhraní

Poznejte nás

Další informace

Domovská stránka projektu

Navštivte domovskou stránku věnující se tomuto projektu.

Nejnovější vydání

Nejnovější verze 0.6.0 byla vydána 20. září 2023.

Nepřeloženo

Tato aplikace není k dispozici ve vašem jazyce.

Klíčová slova

  • BibTeX
  • Bibliography
  • Citations
  • Citing
  • LaTeX
  • Linux
  • Literature
  • Science
  • TeX