Commit

Editor zpráv commitů

Commit je editor, který vám pomůže lépe napsat zprávy commitů v systému Git a Mercurial.

Po instalaci nezapomeňte aplikaci spustit a postupujte podle pokynů.

Funkce:

  • Komentáře jsou pouze pro čtení a jsou vyloučeny z možnosti "Vybrat vše"
  • Zobrazení složky projektu a věteve v záhlaví okna

Zapojte se

Prozkoumejte uživatelské rozhraní

Další informace

Domovská stránka projektu

Navštivte domovskou stránku věnující se tomuto projektu.

Nejnovější vydání

Nejnovější verze 3.2.0 byla vydána 23. dubna 2022.

Sporadicky přeloženo

Jen malá část této aplikace je dostupná ve vašem jazyce.