Σύγκρουση

Ελέγξτε hashes για τα αρχεία σας

Η επαλήθευση ότι ένα αρχείο που κατεβάσατε ή παραλάβατε είναι πράγματι αυτό που περιμένατε, συχνά παραβλέπεται ή είναι πολύ χρονοβόρα για να γίνει. Ταυτόχρονα, έχει γίνει πολύ εύκολο να πέσει στα χέρια σας ένα αρχείο που έχει αλλοιωθεί, λόγω της μαζικής αύξησης των κακόβουλων ιστοσελίδων και άλλων φορέων.

Αυτό το εργαλείο έχει ως στόχο να το λύσει. Το Collision έρχεται με ένα απλό και καθαρό UI, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και ομάδα εμπειρίας, να δημιουργήσει, να συγκρίνει και να επαληθεύσει MD5, SHA-256, SHA-512 και SHA-1 hashes.

Συμμετοχή

Εξερευνήστε τη διεπαφή

Γνωρίστε μας

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα έργου

Επισκεφτείτε την αποκλειστική αρχική σελίδα για αυτό το έργο.

Νεότερη έκδοση

Η τελευταία έκδοση 3.6.0 κυκλοφόρησε στις 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εφαρμογή είναι μεταφρασμένη

Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.

Keywords

  • Collision
  • Hash
  • Linux
  • Md5
  • Sha1
  • Sha256
  • Sha512
  • Utility
  • Σύγκρουση