Επεξεργαστής Dconf

Ένα εργαλείο για επεξεργασία της βάσης δεδομένων του Dconf

Ο επεξεργαστής Dconf είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων του. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν αναπτύσσετε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί αυτές τις ρυθμίσεις.

Επεξεργάζοντας απευθείας τις ρυθμίσεις είναι ένα χαρακτηριστικό για προχωρημένους και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λειτουργίας στις εφαρμογές.

Συμμετοχή

Εξερευνήστε τη διεπαφή

Γνωρίστε μας

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα έργου

Επισκεφτείτε την αποκλειστική αρχική σελίδα για αυτό το έργο.

Νεότερη έκδοση

Η τελευταία έκδοση 45.0.1 κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Μερικώς μεταφρασμένο

Ορισμένα τμήματα αυτής της εφαρμογής είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας.

Keywords

  • Configuration
  • Dconf Editor
  • Linux
  • Settings
  • System
  • Διαμόρφωση
  • Επεξεργαστής Dconf
  • Ρυθμίσεις