Διάλεκτος

Μετάφραση σε διαφορετικές γλώσσες

Μία εφαρμογή μετάφρασης για το GNOME.

Δυνατότητες:

 • Κείμενο σε ομιλία
 • Ιστορικό μεταφράσεων
 • Αυτόματη αναγνώριση γλώσσας
 • Κουμπιά πρόχειρου

Συμμετοχή

Εξερευνήστε τη διεπαφή

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα έργου

Επισκεφτείτε την αποκλειστική αρχική σελίδα για αυτό το έργο.

Νεότερη έκδοση

Η τελευταία έκδοση 2.1.1 κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου 2022.

Η εφαρμογή είναι μεταφρασμένη

Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.

Keywords

 • Dialect
 • Linux
 • Network
 • Translate
 • Translation
 • Διάλεκτος
 • Μετάφρασε
 • Μετάφραση