Γραμματοσειρές

Δείτε τις γραμματοσειρές του συστήματος σας

Fonts shows you the fonts installed on your computer for your use as thumbnails. Selecting any thumbnails shows the full view of how the font would look under various sizes.

Fonts also supports installing new font files downloaded in the .ttf and other formats. Fonts may be installed only for your use or made available to all users on the computer.

Συμμετοχή

Εξερευνήστε τη διεπαφή

Γνωρίστε μας

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα έργου

Επισκεφτείτε την αποκλειστική αρχική σελίδα για αυτό το έργο.

Νεότερη έκδοση

Η τελευταία έκδοση 45.0 κυκλοφόρησε στις 18 Σεπ 2023.

Μερικώς μεταφρασμένο

Ορισμένα τμήματα αυτής της εφαρμογής είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας.

Keywords

  • Fontface
  • Fonts
  • Linux
  • Utility
  • Γραμματοσειρές
  • Οικογένεια γραμματοσειρών

Select Language