Επεξεργαστής Dconf

Ένα εργαλείο για επεξεργασία της βάσης δεδομένων του Dconf

Ο επεξεργαστής Dconf είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων του. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν αναπτύσσετε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί αυτές τις ρυθμίσεις.

Επεξεργάζοντας απευθείας τις ρυθμίσεις είναι ένα χαρακτηριστικό για προχωρημένους και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα λειτουργίας στις εφαρμογές.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.3 released on 23 Μαρτίου 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.