Ρυθμίσεις

Εργαλείο για τη ρύθμιση του GNOME

Οι ρυθμίσεις είναι η κύρια διεπαφή για τη διαμόρφωση του συστήματός σας.

Get involved

Get to know us

More Information

App is translated

This app is available in your language.