Παρακολούθηση συστήματος GNOME

Δείτε και διαχειριστείτε τους πόρους του συστήματος

Η Παρακολούθηση συστήματος, προβάλει τις διεργασίες και παρακολουθεί το σύστημα με ελκυστική και εύχρηστη διεπαφή.

Η Παρακολούθηση συστήματος μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή ή τη μνήμη του υπολογιστή σας, μπορεί να διαχειριστεί τις εκτελούμενες εφαρμογές, να εξαναγκάσει σε διακοπή τις διεργασίες που δεν ανταποκρίνονται και να αλλάξει την κατάσταση ή την προτεραιότητα των υπαρχουσών διεργασιών.

Το γράφημα των πόρων σας εμφανίζει μια γρήγορη επισκόπηση για το τι συμβαίνει στο σύστημά σας, εμφανίζοντας την πρόσφατη χρήση του δικτύου, της μνήμης και του επεξεργαστή.

Get involved

Explore the interface

Προβολή λίστας διεργασιών
Επισκόπηση πόρων
Προβολή συστημάτων αρχείων

Get to know us

More Information