Πλαίσια GNOME

Η εικονικοποίηση έγινε εύκολη

Μια απλή εφαρμογή του GNOME 3 για να διαχειριστείτε εικονικά συστήματα. Αντίθετα με άλλο λογισμικό διαχείρισης εικονικών μηχανών, το λογισμικό Πλαίσια απευθύνεται σε απλούς χρήστες του λειτουργικού. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα Πλαίσια δεν παρέχει πολλές επιλογές για προχωρημένους για τη ρύθμιση εικονικών μηχανών. Αντιθέτως, εστιάζει στο να πετύχει να τα κάνει όλα να λειτουργούν ομαλά με την πρώτη, με ελάχιστες ενέργειες από τον χρήστη.

Θέλετε να εγκαταστήσετε τα Πλαίσια εάν θέλετε απλά έναν πολύ ασφαλή και εύκολο τρόπο να δοκιμάσετε ένα νέο λειτουργικό σύστημα ή νέες (ενδεχόμενα ασταθείς) εκδόσεις του αγαπημένου σας λειτουργικού συστήματος.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.2 released on 4 Ιουνίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.