Κατασκευαστής

Ένα IDE για το GNOME

Το Builder είναι ένα Περιβάλλον Ανάπτυξης για το GNOME. Συνδυάζει ολοκληρωμένη υποστήριξη για βασικές τεχνολογίες GNOME όπως GTK +, GLib και GNOME API με δυνατότητες που θα εκτιμήσει κάθε προγραμματιστής, όπως επισήμανση σύνταξης και snippets.

Μπορείτε να βασιστείτε σε προβλέψιμες εκδόσεις του Builder με κάθε νέα έκδοση του GNOME κάθε έξι μήνες.

Χαρακτηριστικά:

  • Ενσωματωμένη επισήμανση σύνταξης για αρκετές γλώσσες
  • Επεξεργαστές κώδικα δίπλα-δίπλα
  • Υποστήριξη πολλαπλών οθονών
  • Ενσωμάτωση με Git
  • Ενσωμάτωση με Autotools, Cargo, CMake, Gradle, Meson, Maven, Make, PHPize και Waf
  • Αυτόματη συμπλήρωση, σημασιολογική επισήμανση και διαγνωστικά βασισμένα στο Clang
  • Αυτόματη συμπλήρωση, σημασιολογική επισήμανση και διαγνωστικά βασισμένα στη Python
  • Αυτόματη συμπλήρωση και διαγνωστικά βασισμένα στο Vala
  • Αυτόματη προσθήκη εσοχής για C, Python, Vala, και XML
  • HTML, Markdown, και reStructuredText, και ζωντανή προεπισκόπηση Sphinx

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.1 released on 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Partially translated

Some parts of this app are available in your language.