Αριθμομηχανή GNOME

Εκτελεί αριθμητικούς, επιστημονικούς ή εμπορικούς υπολογισμούς

Η Αριθμομηχανή του GNOME είναι μια εφαρμογή για να επιλύετε μαθηματικές εξισώσεις. Αν και εμφανίστηκε στην αρχή ως μια απλή αριθμομηχανή με μόνο τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες, μπορείτε να το αλλάξετε σε κατάσταση για προχωρημένους, οικονομική ή προγραμματιστική κατάσταση ώστε να βρείτε ένα εκπληκτικό σύνολο δυνατοτήτων.

Η αριθμομηχανή για προχωρημένους υποστηρίζει πολλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων: λογάριθμων, παραγοντικών, τριγωνομετρικών λειτουργιών, υπόλοιπο διαίρεσης ακέραιων, μιγαδικοί αριθμοί, δημιουργία τυχαίων αριθμών, παραγοντοποίηση και μετατροπή μονάδων.

Η οικονομική λειτουργία υποστηρίζει διάφορες υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένων του περιοδικού επιτοκίου, παρούσης και μελλοντικής αξίας, διπλή μείωση και σταθερή απόσβεση και πολλά άλλα.

Η λειτουργία για προγραμματιστές υποστηρίζει την μετατροπή μεταξύ κοινών βάσεων (δυαδικό, οκταδικό, δεκαδικό και δεκαεξαδικό), άλγεβρα Boole, συμπλήρωση ενός και δυο, μετατροπή κώδικα χαρακτήρα προς χαρακτήρα και πολλά άλλα.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 30 Απριλίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.