Επαφές

Ένας διαχειριστής επαφών του GNOME

Οι επαφές σας βοηθούν να διατηρείτε και να οργανώνετε τις πληροφορίες των επαφών σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε, διαγράψετε και να συνδέσετε κομμάτια πληροφορίας των επαφών σας. Η εφαρμογή επαφές ενοποιεί τις λεπτομέρειες από όλες τις πηγές και σας παρέχει ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης των επαφών σας.

Η εφαρμογή επαφές ενσωματώνεται με διαδικτυακά βιβλία διευθύνσεων και αυτόματα συνδέονται οι επαφές από διαφορετικές διαδικτυακές πηγές.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 29 Σεπτεμβρίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.