Δίσκοι

Εργαλείο διαχείρισης δίσκων για το GNOME

Οι Δίσκοι παρέχουν έναν εύκολο τρόπο επιθεώρησης, διαμόρφωσης, κατάτμησης και ρύθμισης συσκευών δίσκων και ομάδων.

Χρησιμοποιώντας το Δίσκοι, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα SMART, να διαχειριστείτε συσκευές, να μετρήσετε τις επιδόσεις των φυσικών δίσκων και εικόνων USB sticks.

Get involved

Explore the interface

Ένας εύκολος τρόπος για τη διαχείριση των δίσκων σας

Get to know us

More Information