Επεκτάσεις

Διαχείριση επεκτάσεων GNOME

Το πρόγραμμα Επεκτάσεις GNOME χειρίζεται την ενημέρωση επεκτάσεων, τη ρύθμιση προτιμήσεων και την αφαίρεση ή απενεργοποίηση ανεπιθύμητων επεκτάσεων.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 19 Σεπτεμβρίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.