Μουσική GNOME

Αναπαράξτε και οργανώστε τη μουσική σας συλλογή

Ένας εύκολος και ευχάριστος τρόπος για να αναπαράγετε τη μουσική σας.

Βρείτε κομμάτια στην τοπική σας συλλογή, χρησιμοποιήστε αυτόματα δημιουργημένες λίστες αναπαραγωγής ή επιμεληθείτε μια νέα.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 18 Σεπτεμβρίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.