Αρχεία

Προσπελάστε και οργανώστε αρχεία

Ο Ναυτίλος, γνωστός και ως Αρχεία, είναι ο προεπιλεγμένος διαχειριστής αρχείων του GNOME. Προσφέρει έναν απλό και ολοκληρωμένο τρόπο διαχείρισης των αρχείων και περιήγησης του συστήματος αρχείων.

Ο Ναυτίλος υποστηρίζει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός διαχειριστή αρχείων. Μπορεί να ψάξει και να διαχειριστεί τα αρχεία και τους φακέλους σας, τόσο τοπικά όσα και μέσω του δικτύου, να διαβάσει και να γράψει δεδομένα από αφαιρούμενες συσκευές, να εκτελέσει σενάρια ενεργειών, και να εκκινήσει εφαρμογές. Έχει τρεις προβολές: Πλέγμα εικονιδίων, Λίστα εικονιδίων και Δενδρική λίστα. Οι λειτουργίες του μπορούν να επεκταθούν με πρόσθετα και δέσμες ενεργειών.

Get involved

Explore the interface

Προβολή σε πλακίδια
Προβολή λίστας
Αναζήτηση
Άλλες τοποθεσίες

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 17 Σεπτεμβρίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.