Τερματικό

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών

Το Τερματικό του GNOME είναι μια εφαρμογή εξομοιωτή τερματικού για την πρόσβαση σε ένα περιβάλλον κελύφους UNIX που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των διαθέσιμων προγραμμάτων στο σύστημά σας.

Υποστηρίζει διάφορα προφίλ, πολλαπλές καρτέλες και υλοποιεί διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.