Αντίθεση

Ελέγξτε την αντίθεση μεταξύ δύο χρωμάτων

Η εφαρμογή Αντίθεση ελέγχει εάν η αντίθεση μεταξύ δύο χρωμάτων πληροί τις απαιτήσεις του WCAG.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 0.0.4 released on 15 Οκτωβρίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.