Εφαρμογή Γραμματοσειρές GNOME

Δείτε τις γραμματοσειρές του συστήματος σας

Η εφαρμογή Γραμματοσειρές GNOME σας δείχνει τις γραμματοσειρές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας για δική σας χρήση, σε μορφή μικρογραφιών. Επιλέγοντας μια μικρογραφία, θα σας εμφανίσει σε πλήρη προβολή πως θα έδειχνε αυτή η γραμματοσειρά σε διάφορα μεγέθη.

Η εφαρμογή Γραμματοσειρές GNOME υποστηρίζει επίσης την εγκατάσταση αρχείων για νέες γραμματοσειρές που λήφθηκαν σε μορφή .ttf ή σε άλλα πρότυπα. Οι γραμματοσειρές μπορούν να εγκατασταθούν είτε αποκλειστικά για δική σας χρήση, είτε να είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες στον υπολογιστή σας.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.0 released on 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Sparsely translated

Only a small part of this app is available in your language.