Σαρωτής εγγράφων

Δημιουργήστε ένα ψηφιακό αντίγραφο των φωτογραφιών και των εγγράφων σας

Ένας πραγματικά εύκολος τρόπος σάρωσης εγγράφων και εικόνων. Μπορείτε να κάνετε περικοπή των κακών κομματιών μιας φωτογραφίας και να την περιστρέψετε εφόσον χρειάζεται. Μπορείτε να εκτυπώσετε τις σαρώσεις σας, να τις εξάγετε ως pdf, ή να τις αποθηκεύσετε σε μια ποικιλία μορφών εικόνας.

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί το πλαίσιο SANE ώστε να υποστηρίζει τους περισσότερους σαρωτές.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.5 released on 22 Σεπτεμβρίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.