Βοήθεια

Εφαρμογή προβολής βοήθειας για το GNOME

Το Yelp είναι εφαρμογή προβολής βοήθειας του GNOME. Είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή προβολής του Mallard, αλλά μπορεί επίσης να εμφανίσει τεκμηρίωση DocBook, info, man και HTML.

Κάνει εύκολη την εύρεση της τεκμηρίωσης που χρειάζεστε, με διαδραστική αναζήτηση και σελιδοδείκτες.

Έχει επίσης μια λειτουργία επεξεργασίας, η οποία εμφανίζει σχόλια συντακτών και κατάστασης αναθεώρησης κατά την επεξεργασία εγγράφων Mallard.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 41.1 released on 25 Σεπτεμβρίου 2021.

App is translated

This app is available in your language.