امبرول

پخش آهنگ و هیچ چیز دیگر

امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگی بدون توهّم بزرگی است. اگر فقط می‌خواهید آهنگ‌های روی سامانهٔ محلیتان را پخش کنید، امبرول پخش‌کنندهٔ آهنگیست که دنبالش می‌گردید.

ویژگی‌های کنونی:

 • رابط کاربری تطبیقی
 • تغییر رنگ رابط کاربری با استفاده از تصویر آلبوم
 • پشتیبانی از کشیدن و انداختن برای صف کردن آهنگ‌ها
 • بُر زدن و تکرار
 • یکپارچگی MPRIS

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.10.3 در ۲ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

Keywords

 • Amberol
 • Audio
 • AudioVideo
 • Linux
 • Media
 • Music
 • Player
 • Player:media
 • Playlist
 • آهنگ
 • آوا
 • امبرول
 • رسانه
 • صدا
 • صوت
 • موزیک
 • موسیقی
 • پخش‌کننده