بِلَنکِت

گوش دادن به صداهای گوناگون

 • پرندگان
 • کشتی
 • شهر
 • چایخانه
 • آتش‌گاه
 • نویز صورتی
 • باران
 • شب تابستانی
 • طوفان
 • جریان
 • قطار
 • موج
 • نویز سفید
 • باد

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 0.6.0 در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

 • Audio
 • AudioVideo
 • Blanket
 • Concentrate
 • Focus
 • Linux
 • Noise
 • Productivity
 • Sleep
 • آرامش
 • بهره وری
 • بِلَنکِت
 • تمرکز
 • خواب
 • سر و صدا

گزینش زبان