تقویم

مدیریت زمان‌بندیتان

تقویم گنوم ابزاری شیک برای کمک به برنامه‌ریزی و مدیریت زمانبندیتان در روزها و هفته‌های پیش روست که پر از دیدارها، قرارها، رویدادهای عمومی، برنامه‌های سفر یا دیگر مشغله‌های زندگیست.

ایجاد و مدیریت آسان بی‌شمار تقویم و رویداد با نمای سیاهه‌ای زمان‌بندی، جدول زمانی هفتگی و نمای ماهانهٔ پایان‌ناپذیر.

یکپارچه با جدیدترین فناوری‌ها و اصول طرّاحی گنوم،‌تقویم گنوم برای مدیریت شمار زیاد رویدادها و یکپارچگی با دیگر برنامه‌ها، روی کارساز دادهٔ آزمون پس‌دادهٔ اولوشون ساخته شده. می‌توانید تقویم‌هایی را از خدمت‌های تقویم برخط مختلف (چون نکست‌کلود، تقویم گوگل و کارسازهای CalDAV یا WebDAV) افزوده تا قادرتان سازد رویدادهایتان را میان افزاره‌ها و بن‌سازه‌های مختلف هم‌گام کنید. همچینن تقویم گنوم از تقویم‌های برخط و محلّی پشتیبانی کرده تا بتوانید در هر جایی و هر زمانی، هنگام سفر (یا فروپاشی تمدّن) از آن استفاده کنید.

درگیری

کاوش رابط

نمای هفتگی
نمای ماهانه
ویرایشگر رویداد

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 46.0 در ۱۸ مارس ۲۰۲۴ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Calendar
  • Core
  • Linux
  • Office
  • تقویم

گزینش زبان