تقویم

تقویم برای گنوم

تقویم گنوم یک برنامه ساده و زیبای تقویم است که به گونه‌ای طراحی شده است تا کاملاً مطابق میزکار گنوم باشد. با استفاده از اجزایی که میزکار گنوم از آن‌ها تشکیل شده، تقویم کاملاً با زیست‌بوم گنوم سازگار است.

هدف ما پیدا کردن نقطهٔ عطف خوش‌ساختی و کاربردپذیری است. جامع و مانع .هنگام استفاده از تقویم چنان راحتی خواهید بود که انگار که سال‌هاست از آن استفاده می‌کنید!

درگیر شدن

کاوش رابط

آشنایی با ما

اطّلاعات بیش‌تر

صفحهٔ خانگی پروژه

بازدید از صفحهٔ خانگی اختصاصی این پروژه.

جدیدترین انتشار

جدیدترین نگارش 45.1 در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده.

کاره ترجمه شده

این کاره به زبانتان موجود است.

کلیدواژگان

  • Calendar
  • Core
  • Event
  • Linux
  • Office
  • Reminder
  • تقویم
  • رویداد
  • یادآوری

گزینش زبان